Tornar a Inici


ACCÈS GMAO

Accès a l'aplicatiu GMAO de control i gestió dels serveis de manteniment per a l'Administració Pública i la Indústria. És necessaria la descàrrega de l'arxiu d'accès directe a escriptori remot en l’ordinador (es tracta d'una aplicació del propi sistema operatiu del seu ordinador, en cap cas és un programa extern). Aquest arxiu està completament testat LLIURE DE VIRUS i es tracta d’una DESCÀRREGA SEGURA. És imprescindible l’autorització per part de l’usuari d’aquesta descàrrega, que es tracta d’un fitxer amb extensió “.RDP” per la connexió remota amb el nostre sistema informàtic. Aquest mateix arxiu, que es pot arrossegar i copiar al escriptori de windows per les futures connexions de forma ràpida, duu preconfigurades les IP,s per la connexió mitjançant escriptori remot de Windows amb el servidor específic de Catalana Grup. Cal indicar que el nostre servidor informàtic disposa de totes les condicions adequades per a una connexió segura i lliure de possibles inconvenients per al client (antivirus, firewall i antispyware degudament actualitzats), tractant-se tanmateix d’una connexió “unidireccional” de client a servidor, és a dir, el client té accès a la informació autoritzada corresponent del nostre servidor, però no és possible la interacció a la inversa (el fet d’accedir no ens permet a nosaltres entrar en l’ordinador del client).
Podeu descarregar el tutorial en PDF en el següent enllaçSOL·LICITUD D'INTERVENCIÓ

Formulari per la notificació d'incidències i peticions d'actuació dels clients per al nostre SAT Catalana Grup. Per tal d'utilitzar aquest servei i que us sigui habilitat l'accès, s'ha de sol·licitar amb antelació l'alta de client per part del Dep.Informàtic de l'empresa per aquesta aplicació concreta.
Podeu descarregar el tutorial en PDF en el següent enllaç.